Thiết Bị Áp Lực » Thiết Bị Chứa Khí Hóa Lỏng » Bồn chứa LPG

 

Tên sản phẩm Bồn chứa LPG
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng
 

 Đặc tính kỹ thuật bồn chứa LPG:

  • Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: ASME VIII, Div. 1 / Div. 2
  • Vật liệu chế tạo: ASTM A516 Gr. 70
    JIS 3115 SPV490
  • Kiểm tra chất lượng mối hàn: X quang 100% 

Mã hiệu

LPG 21/18M(C) LPG 30/18M(C) LPG 33/18M(C) LPG 44/18M(C) LPG 67/18M
(C)
LPG 120/18M(C)

Dung tích  chứa (m3)

21 30 33 44 67 120

Áp suất làm việc (kG/cm2)

18 18 18 18 18 18
 

 

Sản phẩm liên quan