Thiết Bị Nhiệt » Nồi đun nước nóng công nghiệp » Nồi đun nước nóng công nghiệp

 

Tên sản phẩm Nồi đun nước nóng công nghiệp
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng
 

  -     Mã hiệu Lò:

LND230/1 0

LND3 5 0/10

LN G58 0/ 8

  -     Công suất cấp nhiệt:

230 kW

(200.000 kcal/h)

35 0 kW

( 3 00.000 kcal/h)

58 0 kW

( 5 00.000 kcal/h)

 -      Áp suất thiết kế:

0 kG/cm2

10 kG/cm2

8 kG/cm2

   -     Nhiệt độ nước nóng max:

100 ° C

  -      Nhiệt độ nước nóng hồi:

60 ¸90 ° C

 -     Lưu lượng nước nóng:

8 m3/h

12 m3/h

20 m3/h

 -       Nhiên liệu đốt:

dầu DO;

Qlv=11,8kWh/kg     

dầu DO;

Qlv= 11,8kWh/kg     

LPG ;

Qlv = 1 2,8kWh/kg     

 -  Suất tiêu hao nhiên liệu:

           (chạy đầy tải)

9,2kg /100kWh

9,2kg /100kWh

8 , 4 kg /100kWh

 -     Kích thước: m

2,0x1,0x1,2

2, 2 x1, 1 x1, 3

2, 7 x1, 4 x1,5

 -     Chế độ vận hành:

Tự động duy trì nhiệt độ nước nóng ra ổn định theo giá trị định trước (70 ¸ 100 ° C); báo động mất nước sự cố; cảnh báo nhiệt độ khói thải cao; …

 -     Nguồn nước cấp:

Từ tháp nước chung: cột áp 10 ¸3 0mH2O

 
- Lò nước tải nhiệt - hay còn gọi là Nồi đun nước nóng
- Phạm vi ứng dụng: Công nghệ chế biến chất nổ; Hệ thống nước nóng cho khách sạn; Mạng nhiệt cho sấy - sưởi thành phố; ...

 

Sản phẩm liên quan