Phụ kiện nồi hơi (lò hơi) » Phụ kiện khác cho lò hơi » Hệ thống khử khói , bụi

 

Tên sản phẩm Hệ thống khử khói , bụi
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Hệ thống khử bụi khô kiểu cyclon đơn, cyclon chùm, hệ thống khử bụi ướt bằng thép hoặc bằng bê tông, đảm bảo khử bụi với tỷ lệ hấp thụ bụi >90%
hệ thống khử khói lắp cho các lò hơi đốt dầu nhằm mục đích thu hồi các hạt muội than phát tán ra môi trường, đảm bảo khói thải đạt tiêu chuẩn về môi trường