Sản phẩm » Nồi Hơi (Lò Hơi) » Nồi Hơi ống lò ống lửa (Fire tube horizontal)

 

Tên sản phẩm Nồi Hơi ống lò ống lửa (Fire tube horizontal)
Mã sản phẩm 00
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Áp  suất thiết kế (Design pressure ):                  10 kgf/cm2

Áp suất làm việc ( Working pressure) :              10kgf/cm2

Áp suất thử bền(Test pressure ) :                       10kgf/cm2

Công suất ( Steam output) :                                  500-400 kg/h

Standar :ISO 9001/2008, TCVN 7704/2007, TCVN 6008/1995, TCVN

Hiệu suất lò hơi(Efficiency):                                  80 ~ 90%

Efficiency

Nhiên liệu đốt : nhiên liệu rắn

Fuel: coal piece, powder, firewood