Nồi Hơi (Lò Hơi) » Nồi Hơi Đốt dầu,gas,khí than » Nồi Hơi ống lò ống lửa buồng đốt phụ(fire - tube, water – tube boiler horizontal )

 

Tên sản phẩm Nồi Hơi ống lò ống lửa buồng đốt phụ(fire - tube, water – tube boiler horizontal )
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả :(fire - tube, water – tube boiler horizontal )
Giỏ hàng

Áp  suất thiết kế (Design pressure ):                  10 kgf/cm2

Áp suất làm việc ( Working pressure) :              10kgf/cm2

Áp suất thử bền(Test pressure ) :                       15kgf/cm2

Công suất ( Steam output) :                                  1000 – 10.000 kg/h

Standar :ISO 9001/2008, TCVN 7704/2007, TCVN 6008/1995, TCVN

Hiệu suất lò hơi(Efficiency):                                  80 ~ 90%

Efficiency

Nhiên liệu đốt : nhiên liệu rắn

Fuel: coal piece, powder, firewood