Sản phẩm » Nồi Hơi (Lò Hơi) » Nồi hơi ống nước trực lưu (water-tube, vertical)

 

Tên sản phẩm Nồi hơi ống nước trực lưu (water-tube, vertical)
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Áp  suất thiết kế (Design pressure ):                  10 kgf/cm2

Áp suất làm việc ( Working pressure) :              10kgf/cm2

Áp suất thử bền(Test pressure ) :                       15kgf/cm2

Công suất ( Steam output) :                                  1000 – 15.000 kg/h

Standar :ISO 9001/2008, TCVN 7704/2007, TCVN 6008/1995, TCVN

Hiệu suất lò hơi(Efficiency):                                  80 ~ 88%

Nhiên liệu đốt : nhiên liệu rắn

Fuel: coal piece, powder, firewood