Sản phẩm » Thiết Bị Áp Lực » Bình Áp Lực

 

Tên sản phẩm Bình Áp Lực
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Áp  suất thiết kế (Design pressure ):                  10 kgf/cm2

Áp suất làm việc ( Working pressure) :              8kgf/cm2

Áp suất thử bền(Test pressure ) :                       15kgf/cm2

Standar :ISO 9001/2008, TCVN 7704/2007, TCVN 6008/1995, TCVN

TLP designs and manufactures pressure vessels with capacity up to 30m3, working pressure up to 10 kgf/cm2

Sản phẩm liên quan