» » TECHNICAL DATA

 

Tên sản phẩm TECHNICAL DATA
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

-         Airflow    

1500 – 61.200 m3/h                       

-         Power

1,5 - 40 (kW)

-         Diameter of impeller

280 - 2000 (mm)

-         Fan speed           

355 – 2.900 (1/min)

-         Pressure

220 – 2000 (Pa)

-         AllowableTemperature

To 200 0C