Sản phẩm » Nồi Hơi (Lò Hơi) » Lò gia nhiệt (Thermal oil heater)

 

Tên sản phẩm Lò gia nhiệt (Thermal oil heater)
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống xoắn liên tục.
  • Công dụng: gia nhiệt dầu tải nhiệt
  • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
  • Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, công nghệ  hoá dầu v.v...
  • Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng

·         Continued spiral tube type.

  • Used for heating thermal oil
  • Control: Fully automatic
  • Using in chemical plants, textile factories, etc.
  • Detailed specifications: as per customers' requirement