Sản phẩm » Thiết Bị Áp Lực » Bình Chịu Áp Lực

 

Tên sản phẩm Bình Chịu Áp Lực
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng


Thiết kế, chế tạo các loại bồn bình
chịu áp lực có dung tích chứa đến 30m3.
áp suất làm việc đến 10kG/cm2

Sản phẩm liên quan