Thiết Bị Nhiệt » Nồi nấu cơm công nghiệp » Nồi nấu cơm canh: cultivated rice cooker

 

Tên sản phẩm Nồi nấu cơm canh: cultivated rice cooker
Mã sản phẩm
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

Thiết kế, chế tạo các loại bồn bình
chịu áp lực có dung tích chứa đến 1m3.
áp suất làm việc đến 4kG/cm2

 

Sản phẩm liên quan